Българско дружество за защита на птиците подкрепи „Перо от пеликан”

| 0 comments

Българското дружество за защита на птиците стана партньор на „Перо от пеликан”. Екипът на БДЗП – Бургас ще предостави поощрителни награди за участниците в конкурса за есе/кратък разказ. Също така, ще съдейства и при организацията на събитията през месец юли в град Бургас.

Основната дейност на БДЗП – Бургас се разгръща в рамките на проекта „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програмата LIFE+ на ЕС. Целта на проекта е да допринесе за  опазването на бургаските езера – Вая, Атанасовско и влажните зони от комплекса Мандра-Пода.

„Главни герои в проекта ни са 5 световнозастрашени вида птици – тръноопашата потапница, големият воден бик, белооката потапница, малкият корморан и … къдроглавият пеликан. Именно това е и една от причините „Перо от пеликан” бързо да спечели симпатиите ни” – сподели Яна Гочева, отговорник Образователни дейности в рамките на проект „Живот за Бургаските езера”.

Едно от местата в град Бургас, където може да се наблюдават лесно розови и къдроглави пеликани, е природозащитният център на БДЗП „Пода”, изграден през 1997 г. от Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България в рамките на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието.

Центърът е многофункционален и разполага с:

  • постоянна изложба, представяща биологичното разнообразие на защитената местност;
  • добре оборудвана лекционна зала с допълнителна изложбена площ;
  • богата орнитологична библиотека;
  • стая за доброволци;
  • волиера за ранени и бедстващи птици;

Най-голямото предимство на центъра са обширните тераси, които дават възможност на посетителите да се докоснат непосредствено с богатия птичи свят на едноименната защитена местност, без те да бъдат обезпокоявани.

Очаквайте скоро информация за това как БДЗП – Бургас ще се включи в летните ни събития.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Required fields are marked *.

*


  • Facebook
  • NetworkedBlogs
  • Twitter
  • YouTube