Промяна на възрастовата граница за участие в конкурса „Перо от пеликан”

July 14, 2012 by Перо от пеликан | 0 comments

Участници в конкурса могат да бъдат деца и младежи от цялата страна от 7 до 18 години. Повод за промяната на възрастовата граница са запитванията от страна на бъдещи участници, които са на възраст, различна от първоначално обявената. И още – творбите, които сме получили до момента, ни убедиха, че за таланта няма възраст.

 


  • Facebook
  • NetworkedBlogs
  • Twitter
  • YouTube