Да поговорим за…

June 7, 2012 by Перо от пеликан | 0 comments

Проектът “Перо от пеликан” започва с един отказ. А именно отказът на популярно издателство да публикува едноименния роман на Ирина Папанчева. Нищо впечатляващо в самия факт. Това, което впечатли Ирина бе причината за този отказ – той не бе базиран на текста, понеже текстът, както бе оповестено без свян, не е бил четен, а на ниските продажби на предходните й книги в търговската мрежа на издателството. Тази обосновка обаче не впечатли Зорница Москова, а й се стори напълно закономерна, бидейки експерт по маркетинг. Така впечатлената Ирина и невпечатлената Зорница влязоха в дискусия, която решиха да пренесат в проекта.

Тук е мястото, където ще поместваме гледните точки на български и чуждестранни писатели и поети, издатели и PR специалисти за особеностите на съвременния творец. За това дали достатъчно талант е достатъчен, за да стигне един автор до читателите си. Или авторът трябва да бъде и експерт по маркетинг и комуникации, или да има такъв до себе си, или да се обгради с цял екип, който да кове и върти колелото на известността му/й (разбирай по-добър шанс за продажби равно на следващи публикации равно на достъп до читателите равно на още продажби и пр., и пр.). Вашите гледни точки ще бъдат особено важни за разгръщането и обхватността на тази дискусия, затова, молим, споделяйте ги като коментари.

  • Facebook
  • NetworkedBlogs
  • Twitter
  • YouTube